17 February 2020


#356   NEW IN -  MY BEAUTY ESSENTIALS  OH-BIO
(Recenzje poszczególnych produktów są dostępne na moim instagramie, na który serdecznie zapraszam zainteresowanych >>https://www.instagram.com/ev_daily/)

* In collaboration with Oh-Bio


No comments:

Post a Comment

Thanks for the comment!
Sincerely, Ev